PLG_SYS_EV_PRELOADER_POW_BY1 EverLive.net

Bestuur

We bieden graag een register aan uit het archief van de parochie O.L.V. Poperinge. Het handgeschreven boekje uit 1907 telt 150 pagina's. Uit het bestand hebben we de onbeschreven bladen verwijderd.

De stadsrekeningen van 1632-1640.

De stadsrekeningen van 1641-1648

De jaarlijkse vernieuwing van de wet, de lijst van de prominenten en de aanstelling van hogere en lagere stedelijke ambtenaren werden in dit register opgetekend.

Worden vermeld:
Bedeelders van aelmoessen, behooghers van de goede weghen, ierwerckers vande halve tonnen ende vaetghens, brandtmeesters, burghemeester van de comme en van de wet, clauwierders vande hoppe, cnape, disch meesters van Sinte Bertens, Onse L Vrauwe en Sint Jan, Gasthuismeesters, gaugierders vande (halve) tonnen ende vatghens, gouverneuren vande vulambochte, gouverneuren vande weifambochte, gouverneuren vanden scheirambochte, hoofdmannen van de houcken, hoppezackers, kerkmeester van Sinte Bertens, Onze Lieve Vrouwe, Sinte Jans, metere vande lakenen ende saeyen, notable, officieren vande akkerschade, ommeloops, voorzettes, ghebieders vande wachte ende bestelders vande markt.

Een omzetting door Henri kan je HIER bekijken

Het oudste register van het Gasthuisrekeningen. Ze bleven bewaard vanaf 1589!

In dit register de jaren 1589 tot 1591.