Register der Halmen
8 januari 1609 – Materie van injurie in de Wildeman
25 januari 1609 – Hommelhof bij de Sint Jans vijver
2 maart 1609 – Beatrice, een toveresse?
9 maart 1609 – Beuwaere koopt zaailand
9 maart 1609 – Koop huis in de Leverstraat
23 maart 1609 – Verkoop erf van Bambeeke
23 maart 1609 – De dismeesters van O.L. Vrouwekerk geven een lening
9 april 1609 – Wapenstilstand en het twaalfjarig bestand
22 april 1609 - Een dief van appelenten
13 mei 1609 – Brouwerij in de Gasthuisstraat
29 mei 1609 – Een lening van de kerkmeesters van de O.L. Vrouwkerk
22 juni 1609 – Een gemet hommelhof op de Kouter gekocht
27 juli 1609 – De boog van Jan van Waterleet
27 juli 1609 – Verbrand erf naast het Puckelstraatje op de Ieperstraat
17 augustus 1609 – Casselstraat en Bogaartstraatje
20 augustus 1609 - Draperie
22 augustus 1609 – Verkoop uit Leyden
19 oktober 1609 – De Violette en het Kersehuus in de Leverstraat
30 oktober 1609 - Gebouleert ende fornicatie ghecommitteert
2 november 1609 – Ommestellinghe
Pensioen van de notabelen
10 december 1609 – Pieter Masseau heeft Mazeman beledigd
13 december 1609 - Het hoog koor van de Sint Bertinskerk
Catechisatie
1609 - Van wie is de schuur in de Lyssenthoek?
Enkele namen uit de subalterne wetten
De vruchten van de vlucht van de Vlamingen

PDF 1609

Meer in deze categorie: « 1608 1610 »