Steenweg te Rousbrugge
1610 – Jan Schonaert – valse eed van de bierwerker
3 januari 1610 – Statuten brouwers en het venten in kannen
18 januari 1610 – Geruïneerde hofstede op de Oude Markt
21 januari 1610 – Hoppe
1 februari 1610- Vervallen hofstede achter ’t Haantje
1 februari 1610- Huis en erf in de Yperstraete
1 maart 1610 – Het Gouden Hoofd
2 maart 1610 – Ommestelling
16 maart 1610 – Brouwerij in de Ieperstraat
29 maart 1610 – Huis op het Vroonhof aan de Hondsgracht
29 maart 1610 – Het Leermakersstraetken ofhet Vlienderstraetken
29 maart 1610 - ’t Groot Heerken op de Kouter
29 maart 1610 – Hommelhoveken op de hoek vande Crombekestraat
30 maart 1610 - Pittiloen heeft schulden
11 april 1610 – Jan van Mulem, een dure chirurgijn
19 april 1610 - Het Vynckenaerken in de Oosthoek
26 april 1610 – Verkoop van uit Leiden
7 juni 1610 – De Oude Potterye
12 juni 1610 - 't Craeynest en de Oude Potterie
14 juni 1610 – Hofmanschap van ’t Baerdekens rente in de Lyssenthoek
Juli 1610 - Retro-akte 15 april 1569
26 juli 1610 – 50.000 Schaliën gekocht voor de Sint Bertinuskerk
11 augustus 1610 – Bier niet betaald
12 september 1610 – Verkoop van erf van de Stamelaere te Leyden
11 oktober 1610- De Ridder in de Hellehoek
21 oktober 1610 – Bier geleverd en nog te betalen in herberg de Grote Eecke
25 oktober 1610 – Verkoop uit Franckendael
8 november 1610 – ’t Hofmanschap van de 100 gemeten
17 november 1610 – Huusje in het Merriestraatje voor de dis
20 november 1610 – Ommestelling
22 november 1610 – Regeling van de taken van de greffier
28 november 1610 – Het grote proces omtrent een tonne bier
29 november 1610- Wijn te venten in het groot
December 1610 – Koop en levering van hop en de bouw van een brouwerij
1610 - 7 juli 1561- Verkoop losrente

PDF 1610

Meer in deze categorie: « 1609 1611 »