Powered by EverLive.net

SAPpig, tijdschrift van de VPA

De Vrienden van het Poperings Archief waren een enthousiaste groep vrijwilligers in het stadsarchief. Van 2003 tot 2018 hadden zij een eigen tijdschriftje, SAPpig.

Alle nummers staan hierbij online. Klik op het jaartal om de pdf te zien.

 

 

 

2004/1

* Het jaar 1703 te Poperinge:

* Comoditeyten vande Borgherhuysen:

* Overstroming te Vlamertinge 1727

2004/2

* Comoditeyten vande Borgherhuysen: Deel 2

* Godewaersvelde huwelijken 1639-1656:

* Typologie van de verschillende types genealogen

2005/1

* Comoditeyten vande Borgherhuysen: Deel 3

* Hoppeannecdotes:

* Notitie van de wettelycke coopdaeghen 1760-1795

2005/2

* Straatschouwing Zwijnland 1790:

* Le “tout-Poperinghe” anno 1678:

* Rekenynghe Jaecques Baert tresorier vander stede van Poperynghe 1619 deel 1

* Overstromingen anno 1727:

* De schorsemolen:

2006/1

* Verkopingen in het Zwijnlant SAP 864b

* Rekenynghe Jaecques Baert tresorier vander stede van Poperynghe 1619 deel 2

* Staet vande achter ghelaten goederen van Clays de Vey overleden inden jare 1639.

 2006/2

*Stadsarchief Poperinge, nieuwe locatie pag. 56

* Verkopingen in het Zwijnlant SAP 864b

* Burgemeester rijdt scheve schaats.

* Staet vande achter ghelaten goederen van Clays de Vey overleden inden jare 1639.

2007/1

* Enquête sur les habitants de Poperinghe qui prirent part aux récents troubles de la ville d'Ypres.

* Poperingenaars overleden in het buitenland. (an IX - 1899)

* De herbergen uit onze streek ten tijde van Keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk.

* Numerologie.

* Staet vande achter ghelaten goederen van Clays de Vey overleden inden jare 1639. (deel 3)

2007/2

* Staet vande achter ghelaten goederen van Clays de Vey overleden inden jare 1639. (slot)

* De herbergen uit onze streek ten tijde van Keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk (slot)

* Handtekeningen. (deel 1)

* Verplichte tewerkstelling in de 17de eeuw.

* Verkopingen in het zwynlant. (deel 1)

2008/1

* De zaak Hosdey - Wanten

* Huwelijksdispensatie in de parochieregisters van Poperinge door Pieter Frans Spetebroot

* 1764 Inventaris in d’Herberghe Sint-Omaers

* Verkopingen in het Zwynlant. (deel 2)

* Handtekeningen (deel 2)

2008/2

* In Memoriam Schoonaert Germain.

* Delbaere Jeroen.

* Vondsten aan de Elsenbruggestraete

* Verkopingen in het Zwynlant. (deel 3)

* Handtekeningen. (deel 3)

 2009/1

* De Lijn, Anno 1819

* Bijzondere processen.

* Verkopingen in het Zwynlant. (deel 4)

* Handtekeningen. (deel 4)

2009/2

* Gasthuiszusters en Confrerie Broeder- en zusterschappen.

* De Sint-Sebastiaansgilde van Reningelst bijna 400 jaar oud

2010/1

* Stadsarchief 2010: sappiger dan ooit

* 1794 Poperingse PIONIERS voor Ieper

* Meuk è kjè etwat verteln

* Verkopingen in het Zwynlant. (deel 5)

* Tweede decennium zeventiende eeuw en nog een geuzenproces

2010/2

* Personalia

* Paasbriefjes

* Anno 1648

* De Schuppenier

2011/1

* Bouwplannen in het stadsarchief

* Onder de markt (foto’s)

* Arme knechtjeschool: Sint Vincentiusgesticht?

* Toen de peste hier warreerde

* Gegeseld en gebrandmerkt

* De muylepeire

* Zon- en feestdag zult gij eren

 2011/2

* Cayseele clan: zo hebben wij het gedaan.

* Cijfers

* Borghelijcke wacht

* Bosbeheer van weleer

* Schuppenier

 2012/1

* Franse capitatie Lodewijk XIV

* Godslastering

* Proost! Enkele sporen uit de VIIde tot XVIIIde eeuw

* De Schuppenier

* Germain Schoonaert schreef

2012/2

* De Geuzen

* De processie

* 170 jaar geschiedenis van een hoeve in Abele

 2013/1

* Waar is dat feestje

* Wol, laken en saai

* Zes jaar verkopingen (1556-1562)

* Ons dagelijks kopje koffie ten jare 1913-14

* Ruig Tuig

* E-smeiserd’ oens en kats, Flauwe plezante

* De schuppenier, Rare plaatsen

2013/2

* Huidenvetterij in de Leverstraat

* Aanvulling op “170 jaar geschiedenis van een hoeve in Abele”

* Sfeer beelden archief

2014/1

* De Belgische Evangelische Zending.

* Hoeve Gillebert te Abele.

* 12 stielen en vele meer ...

2014/2

* 1714

* Kanunniken revue

* 12 stielen en vele meer ... (slot)

* SAP 127a Processen

2015/1

* Epidemie

* Cyrusfeesten

* Marcel D’Heere

2015/2

* Beschuldigde sta op

* Kerklatijn in de registers van overlijden

* Een aangeslagen deurwaarder

* Mémoires d’outre-tombe

2016/1

* Geschiedenis van het VTI deel 1

* De STOMER is weg café “In St-Omer” gesloopt

* Lijst van de herbergen in Poperinge uit het einde van de 18 de eeuw

2016/2

* Een familiekwestie

* Geschiedenis van het VTI deel 2

* Geschiedenis van het VTI deel 3

2017/1

* Publieke werken aan de Schipvaart ca. 1725

* Bidprentjes

* Onzekere tijden, jaarrekening 1649

2017/2

* Kunst in de stad van het goed onthaal

* Registre vande goedijnghen der kercke van Reninghelst 1603

* Geschiedenis van het VTI deel 6

2018/1

* Geschiedenis van het VTI deel 4

* Bugger

* De ordonnantie van 3 maart 1764

* Geschiedenis van het VTI deel 5