PLG_SYS_EV_PRELOADER_POW_BY1 EverLive.net

Geboorten Sint Bertinuskerk tot 1600

We probeerden de geboorteacten van Sint Bertinus tot 1600 te lezen. Het zal ons niemand kwalijk nemen dat we het woord “proberen” gebruiken.
Het zou op zijn minst voorbarig zijn de indruk te wekken dat die lezing de enige juiste is.
We hebben bewust geen gebruik gemaakt van de klappers.

PDF
Geboorten St. Bertinus