Powered by EverLive.net

SAP129 Processen 1650-1659

Voor degene die de processen kennen blijft het een dilemma of je de keuze maakt tussen enkel de namen eruit te halen of de kleurige registratie van termen, uitdrukkingen en anekdotes eruit
te plukken. Het namenmateriaal heeft het voordeel dat je er snel een duizendtal hebt en dat de betrokkenen aan de slag kunnen.
Dan is het plezante van de anekdotes voor de zoeker.
Je blijft dan natuurlijk met de weemoed van het saaie materiaal als oogst.

PDF
Processen 1650-1659