Powered by EverLive.net
SAPpig

  een uitgave met SAPpige verhaaltjes!

De Vrienden van het Poperings Archief hebben een hele reeks publikaties uitgegeven. De reeks croonestucken met ruim 40 werken willen we hier graag aanbieden.

 

Beste lezer,

Een nieuwe editie van ons digitaal tijdschrift is beschikbaar! Iets later dan normaal.

Veel leesplezier met deel 4 en 5 over het VTI door Henri, de ordonnantie over de straatschouwingen van 1764 door Paul Johan en een merkwaardig scheldwoord uit 1630 door Jacques.

PDF
SAPpig 2018-01

September is de tijd van de hoppepluk maar voor ons is het ook het moment om onze nieuwe editie van het tijdschrift SAPpig te lanceren.

Geniet van de artikels!

PDF
SAPpig 2017-02

Nummer 3 van digitale SAPpig is nu te lezen.

Veel plezier!

PDF
SAPpig 2017-01

Het tweede digitale nummer van ons tijdschrift is verschenen!

Veel leesplezier!

PDF
SAPpig 2016-02

Het eerste digitale nummer van ons tijdschrift is verschenen! Na 12 jaar verlaten we de papieren versie. Tot spijt van wie het benijdt kiezen wij ervoor om mee te gaan in de digitale mogelijkheden.

PDF
SAPpig 2016-01

Deze artikels kwamen aan bod in ons tijdschrift SAPpig.

PDF
index04-14