Powered by EverLive.net

SAPpig 2018-01

Beste lezer,

Een nieuwe editie van ons digitaal tijdschrift is beschikbaar! Iets later dan normaal.

Veel leesplezier met deel 4 en 5 over het VTI door Henri, de ordonnantie over de straatschouwingen van 1764 door Paul Johan en een merkwaardig scheldwoord uit 1630 door Jacques.

PDF
SAPpig 2018-01

We zijn ondertussen 2018 goed ingezet.
Onze tweedaagse in het stadsarchief, waar we onze aanvullingen – rouwbrieven, geboortekaartjes en huwelijksaankondigingen – in de mappen staken, was opnieuw een succes. Dankzij de vele vrijwilligers hebben we honderden, zo niet duizenden documenten een plaatsje gegeven. Dank je wel aan iedereen die mee hielp klasseren en iedereen die iets binnen bracht!

Op de website zijn meer dan zeventigduizend bidprentjes terug te vinden. Ook de verzameling communieprentjes is nu online raadpleegbaar. We kunnen ook een reeks factuurhoofdingen en affiches uit het archief ontsluiten.

We zouden graag een versnelling hoger gaan met het digitaliseren. Daarom zijn we volop aan het uitkijken om efficiënter te scannen en te verwerken. Hopelijk komt er vlug witte rook uit de schouw (niet dat we onze documenten willen vernietigen nadat ze gescand zijn!)