Onze welgemeende dank aan de vrijwilligers Marcel, Jean, Geert, Marcel, Odette, Anne en Paula.