Powered by EverLive.net

Onze welgemeende dank aan de vrijwilligers Marcel, Jean, Geert, Marcel, Odette, Anne, Paula en Pascal. Door hun inzet kunnen wij hier bijna honderd duizend bidprentjes presenteren! Een welgemeende dank aan iedereen die ons bidprentjes schenkt. Ze worden zorgvuldig bewaard en ontsloten!