Powered by EverLive.net

Over ons

De Vrienden van het Poperings Archief vzw (VPA) hebben de bedoeling het archief bij te staan door publicaties, vrijwilligerswerk en de begeleiding van de archiefbezoeker.

De eerste officiële stappen zijn gezet in september 1985. Het beschermcomité bestond uit Mevr. Arlette Duclos, schepen van Burgerlijke stand, de Heer Rik Sohier, schepen van cultuur en Dr. Georges Verstraete, stadssecretaris. De stichtingsvergadering vermeldt verder stadsarchivaris Willy Tillie, Henri Vandenberghe en Paul Dereckx. Germain Schoonaert (1930-2008) werd tot voorzitter benoemd en bleef dit tot 2002. Hij werd opgevolgd door Paul-Johan Desegher.

Vanaf het eerste jaar werd er gestart met een cursus oud schrift. Iets wat we ononderbroken verder doen, al decennia lang!
Vanuit Carzeele Journaal vzw is de verzameling bidprentjes en rouwbrieven ontstaan. Met mondjesmaat kwamen er ook kiezerslijsten, stambomen en genealogische naslagwerken bij.
Vanaf 2012 begonnen  we onze verzameling online te plaatsen. Onder de deskundige leiding van Jean Boidin is de eerste website gelanceerd. We kunnen fier zijn met ons pionierswerk, we waren bij de eersten als we in 2001 ons eerste digitaal fototoestel aanschaften om te digitaliseren. De parochieregisters van Watou en de oudste registers van de halmen passeerden als eerste door onze handen. Zaken die je nu op onze site terug vindt!
De digitale verzameling omvat om en bij de zeventigduizend bidprentjes en een paar duizend communieprentjes. Het is een stille droom om ooit onze verzameling rouwbrieven, geboorte- en trouwkaarten online te brengen. Hoe we dat allemaal voor elkaar kunnen krijgen is voorlopig nog een raadsel!

De Croonestucken (40 nummers) zijn handige tools: de Latijnse woordenlijst, de afkortingen in het Latijn en in het oud schrift, de paleografische pixels, rechtstermen en drietalige lijsten van beroepen om er maar een paar te noemen. Bovendien maken ze stukken uit het archief toegankelijk: halmen (verkopingen), processen, registers ...  Op de website vind je welke uitgaven nog te koop zijn.

Je vindt bij ons ook de klappers (indexen) van Poperinge en Vleteren met hun deelgemeenten. 
Van enkele dorpen kunnen we de parochieregisters digitaal aanbieden. Voor Boeschepe, Berthen en Watou heeft Ronald alle akten getranscribeerd. Een heus monnikenwerk! Je vindt ze onder de rubrieken Frans Vlaanderen en Voor U gelezen.


We publiceren ook twee maal per jaar ons tijdschrift SAPpig. Begin februari en begin september mag je van ons nieuwe lectuur verwachten.

Van Guido Vandermarliere plaatsen we graag zijn Doos Gazette en zijn Jaarboeken op deze site. Vermeld hem als je zijn notities gebruikt en laat het hem zeker weten. Hij zal je eeuwig dankbaar zijn!

Er staat ook een rubriek familiearchief tussen. We merken dat familiefoto's, bidprentjes of communieprentjes verwaarloosd worden. Maar al te vaak verdwijnen deze zaken met het papier en karton. Wie dit wil mag en kan al deze zaken binnen brengen bij ons in het archief. We gaan ze met plezier in ons klassement voegen. En misschien staat ooit één van je kleinkinderen in het archief verwonderd te kijken naar die familieschatten.

Welkom bij ons in het archief. We zijn allemaal vrijwilligers en er is nog veel werk te verzetten: klasseren, sorteren, digitaliseren, transcriberen ….
Wie wil meewerken aan een van deze projecten, kan ons steeds vrijblijvend contacteren.

Veel succes!