Oud schrift lezen

Wie opzoekingen doet naar familiegeschiedenis of een ander thema van heemkundige aard in een archief, kan al snel in de problemen komen. Oud schrift is voor een beginnende zoeker de grote struikelblok, zeker wanneer de documenten uit de 18de eeuw of vroeger stammen. Het kunnen onderscheiden van de verschillende lettertypes en het vertrouwd raken met allerlei vormen van afkortingen zorgen alvast voor een stevige opstap in het lezen van oud schrift.

In deze reeks krijg je een zicht op de meest gebruikte tekens, bronnen en afkortingen. De thema’s die aan bod komen zijn de parochieregisters, de burgerlijke stand, de militie, de sterfhuizen en het bestuur.   

Dit is een extra jubileumcursus van de Vrienden van het Poperings Archief naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van de cursus Oud schrift lezen. De sessie op de 1ste dinsdag van de maand in het stadsarchief blijft dus doorgaan. In 2019 komen het beleid, de kerkelijke documenten, de verkopingen, de processen en de capita selecta aan bod.  

i.s.m. LDC De Bres, Vrienden van het Poperings Archief
4 woensdagen van 15 u. tot 18 u. (25 april, 9, 23 mei en 6 juni 2018)

OF

4 woensdagen van 19.30 u. tot 22.30 u. (25 april, 9, 23 mei en 6 juni 2018)
LDC De Bres, Veurnestraat 15, 8970 Poperinge
Henri Vandenberghe
€ 25.00 - Standaardprijs

Vooraf inschrijven tot en met 18/4/2018 op https://www.vormingplusow.be/oud-schrift-lezen of 059/50.39.52