Aan iedereen een gezond en gelukkig 2019 gewenst!

We zullen binnenkort de bidprentjes aanvullen. Door onze nieuw scanmanier kunnen vele duizenden prentjes online gezet worden. Maar alle lof gaat naar de vrijwilligers die vele uren spenderen aan dit monnikenwerk!

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we twee dagen hard gewerkt om de collectie rouwbrieven aan te vullen. Dankzij de vele vrijwilligers konden we enkele duizenden rouwbrieven invoegen in het klassement.

Dank je wel voor de schenkingen, dank je wel voor de hulp!