Powered by EverLive.net

19191021aWe kunnen heel weinig wegwerpen. Zo hebben we door de jaren heen een mooie verzameling menukaarten bijeen gebracht. Bekijk alvast een deel onder het familiearchief!

In de reeks parochieregisters van onze buurgemeenten over de grens is Godewaersvelde verschenen. Succes bij de opzoekingen!

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we twee dagen hard gewerkt om de collectie rouwbrieven aan te vullen. Dankzij de vele vrijwilligers konden we enkele duizenden rouwbrieven invoegen in het klassement.

Dank je wel voor de schenkingen, dank je wel voor de hulp!