PLG_SYS_EV_PRELOADER_POW_BY1 EverLive.net

Enkele van de uitgaven zijn nog te koop. Zo heb je een bruikbare tool bij je opzoekingen.
We zijn ervan overtuigt dat in deze digitale wereld een echt (woorden)boek een vaste waarde is bij het begrijpen van documenten.
Wens je een exemplaar te kopen? Neem contact met ons op via het formulier in het menu bovenaan.

Klik hier om een actuele lijst te raadplegen!


Van harte dank!

We maakten een handig setje met 24 kaartjes met de letters en hun verschillende schrijfwijzen. 24, want de i -- j en u--v werden vroeger door elkaar gebruikt. De achterkant is gevuld met voorbeelden.

Het pokketformaat is te koop voor 5 euro.

Henri Vandenberghe probeert zijn stokpaardje, de procegang, uit te leggen in een lijvig boek.

Het boek telt 200 blz en is te koop voor 10 euro.

Afkortingen komen heel vaak voor in oude teksten. En al even vaak heb je er moeite mee om ze te herkennen.

De meest voorkomende werden door Henri Vandenberghe nagetekend en verklaart.

35 bladzijden voor de prijs van 5 euro.

We merken dat onze bezoekers van over de 'frontieren' steeds meer moeite hebben met het begrijpen van onze taal. Daarom deze woordenlijst met vertalingen van het vlaams naar het Frans.

Het boekje telt 30 pagina's en kost 5 euro.

Een verzameling woorden die de genealoog helpt bij de omschrijvingen die hij vindt van zijn voorouders en/of mensen uit diens omgeving. Vaak bestaat er in een andere taal een woord voor terwijl er in ons Nederlands een omschrijving wordt voor gebruikt.We namen zoveel mogelijk woorden mee die we her en der tegenkwamen. Dat houdt in dat we tot een mix komen van woorden uit de 16de eeuw naast woorden uit de 20ste eeuw.

De uitgave bevat 150 pagina's en kost 5 euro.

Een beroepen-gids in drie talen, het Nederlands, het Frans en het Latijn! 110 bladzijden met de meest voorkomende beroepen uit onze regio.
Te koop voor 5 euro.

Een uitgebreide Latijnse woordenlijst uiterst gebruiksvriendelijk voor wie geen Latijn op school leerde!
Voor 5 euro te verkrijgen bij ons.