PLG_SYS_EV_PRELOADER_POW_BY1 EverLive.net

Omstandigheden bij personen

Een verzameling woorden die de genealoog helpt bij de omschrijvingen die hij vindt van zijn voorouders en/of mensen uit diens omgeving. Vaak bestaat er in een andere taal een woord voor terwijl er in ons Nederlands een omschrijving wordt voor gebruikt.We namen zoveel mogelijk woorden mee die we her en der tegenkwamen. Dat houdt in dat we tot een mix komen van woorden uit de 16de eeuw naast woorden uit de 20ste eeuw.

De uitgave bevat 150 pagina's en kost 5 euro.