Powered by EverLive.net

Toponiemen van Groot Poperinge

In 2008, naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van de Vrienden van het Poperings Archief, is een lijst van plaatsnamen opgemaakt. Ruim 4000 toponiemen staan er in vermeld met de bronnen waar we die vonden. Het is geen etimologische verklaring van het toponiem. Waar we dat kunnen geven we de exacte locatie op. Dit is echter niet voor ieder toponiem mogelijk. Wat niet is kan natuurlijk nog komen.

Het boek telt bijna 700 pagina's en kost 55 euro.