NOYEL tot NUTTYNCK

 • noyel-lydie1873-1944noyel-lydie1873-1944
 • noyel-margriet1881-1941noyel-margriet1881-1941
 • noyelle-adrienne1899-1988noyelle-adrienne1899-1988
 • noyelle-albertus1900-1972noyelle-albertus1900-1972
 • noyelle-alice1902-1989noyelle-alice1902-1989
 • noyelle-aloysius1872-1937noyelle-aloysius1872-1937
 • noyelle-andre1909-1985noyelle-andre1909-1985
 • noyelle-angele1899-1980noyelle-angele1899-1980
 • noyelle-anna1901-1991noyelle-anna1901-1991
 • noyelle-anna1932-2014noyelle-anna1932-2014
 • noyelle-augusta1910-1991noyelle-augusta1910-1991
 • noyelle-camiel1886-1949noyelle-camiel1886-1949
 • noyelle-charles1904-1982noyelle-charles1904-1982
 • noyelle-clemence1865-1946noyelle-clemence1865-1946
 • noyelle-cyriel1902-1977noyelle-cyriel1902-1977
 • noyelle-cyrille1911-1983noyelle-cyrille1911-1983
 • noyelle-elie1933-1990noyelle-elie1933-1990
 • noyelle-emma1872-1937noyelle-emma1872-1937
 • noyelle-eudoxie1857-1940noyelle-eudoxie1857-1940
 • noyelle-flavie1908-1989noyelle-flavie1908-1989
 • noyelle-frans1923-1944noyelle-frans1923-1944
 • noyelle-frans1926-2009noyelle-frans1926-2009
 • noyelle-georges1930-1995noyelle-georges1930-1995
 • noyelle-henri1898-1981noyelle-henri1898-1981
 • noyelle-irma1901-1982noyelle-irma1901-1982
 • noyelle-jules1860-1939noyelle-jules1860-1939
 • noyelle-julia1897-1989noyelle-julia1897-1989
 • noyelle-julia1914-1994noyelle-julia1914-1994
 • noyelle-madeleine1906-1976noyelle-madeleine1906-1976
 • noyelle-magdalena1902-1957noyelle-magdalena1902-1957
 • noyelle-maria1915-1973noyelle-maria1915-1973
 • noyelle-marie1887-1971noyelle-marie1887-1971
 • noyelle-marielouise1898-1982noyelle-marielouise1898-1982
 • noyelle-maurice1889-1961noyelle-maurice1889-1961
 • noyelle-odette1944-2003noyelle-odette1944-2003
 • noyelle-rachel1903-1977noyelle-rachel1903-1977
 • noyelle-roger1912-1977noyelle-roger1912-1977
 • noyelle-roger1918-1996noyelle-roger1918-1996
 • noyelle-roland1941-2009noyelle-roland1941-2009
 • noyelle-suzanne1928-2016noyelle-suzanne1928-2016
 • noyen-daniel1929-1946noyen-daniel1929-1946
 • noyen-elisa1883-1915noyen-elisa1883-1915
 • noyen-elisa1898-1971noyen-elisa1898-1971
 • noyen-elisa1900-1957noyen-elisa1900-1957
 • noyen-elodie1901-1977noyen-elodie1901-1977
 • noyen-jules1865-1946noyen-jules1865-1946
 • noyen-ludovicus1898-1973noyen-ludovicus1898-1973
 • noyen-magdalena1903-1994noyen-magdalena1903-1994
 • noyen-mariette1934-2012noyen-mariette1934-2012
 • noyen-robert1919-2011noyen-robert1919-2011
 • noyer-mariamagdalena1871-1940noyer-mariamagdalena1871-1940
 • noyez-adriennemathilde1892-1986noyez-adriennemathilde1892-1986
 • noyez-agnes1928-2007noyez-agnes1928-2007
 • noyez-andree1915-1998noyez-andree1915-1998
 • noyez-antoinette1934-2010noyez-antoinette1934-2010
 • noyez-bernard1952-2007noyez-bernard1952-2007
 • noyez-bertha1896-1952noyez-bertha1896-1952
 • noyez-carlos1924-1994noyez-carlos1924-1994
 • noyez-cyriel1866-1945noyez-cyriel1866-1945
 • noyez-dirk1955-1999noyez-dirk1955-1999
 • noyez-geert1958-1990noyez-geert1958-1990
 • noyez-georges1941-1945noyez-georges1941-1945
 • noyez-gerard1912-1992noyez-gerard1912-1992
 • noyez-gilbert1930-1940noyez-gilbert1930-1940
 • noyez-joel1951-2002noyez-joel1951-2002
 • noyez-jooris1920-1996noyez-jooris1920-1996
 • noyez-joseph1917-2007noyez-joseph1917-2007
 • noyez-justin1915-1941noyez-justin1915-1941
 • noyez-kamiel1884-1953noyez-kamiel1884-1953
 • noyez-madeleine1906-2003noyez-madeleine1906-2003
 • noyez-magdalena1897-1978noyez-magdalena1897-1978
 • noyez-marcel1902-1984noyez-marcel1902-1984
 • noyez-marcel1908-1950noyez-marcel1908-1950
 • noyez-maria1912-2003noyez-maria1912-2003
 • noyez-mariahelena1888-1980noyez-mariahelena1888-1980
 • noyez-marie1921-1986noyez-marie1921-1986
 • noyez-marielouise1921-1986noyez-marielouise1921-1986
 • noyez-martha1904-1979noyez-martha1904-1979
 • noyez-maurice1905-1983noyez-maurice1905-1983
 • noyez-michel1922-2001noyez-michel1922-2001
 • noyez-odile1909-1987noyez-odile1909-1987
 • noyez-silvere1890-1965noyez-silvere1890-1965
 • noyez-valere1908-1979noyez-valere1908-1979
 • noyez-zulma1891-1984noyez-zulma1891-1984
 • nozij-paulina1882-1956nozij-paulina1882-1956
 • nuijten-antonius1908-1999nuijten-antonius1908-1999
 • nuiten-victorine1883-1952nuiten-victorine1883-1952
 • nuitten-andre1922-1987nuitten-andre1922-1987
 • nuitten-andrea1917-1984nuitten-andrea1917-1984
 • nuitten-celina1915-1978nuitten-celina1915-1978
 • nuitten-elisabeth1920-2009nuitten-elisabeth1920-2009
 • nuitten-gustaaf1870-1943nuitten-gustaaf1870-1943
 • nuitten-irene1919-1994nuitten-irene1919-1994
 • nuitten-joseph1911-1984nuitten-joseph1911-1984
 • nuitten-sara1912-2012nuitten-sara1912-2012
 • nullens-carlos1929-1973nullens-carlos1929-1973
 • nullens-philippe1961-1982nullens-philippe1961-1982
 • nuns-georgette1909-1968nuns-georgette1909-1968
 • nuns-karel1831-1907nuns-karel1831-1907
 • nuns-louise1879-1941nuns-louise1879-1941
 • nuns-martha1907-1979nuns-martha1907-1979
 • nuttens-agnes1905-1989nuttens-agnes1905-1989
 • nuttens-camille1884-1964nuttens-camille1884-1964
 • nuttens-ernest1873-1968nuttens-ernest1873-1968
 • nuttens-flora1900-1987nuttens-flora1900-1987
 • nuttens-fursy1905-1993nuttens-fursy1905-1993
 • nuttens-gaston1907-1979nuttens-gaston1907-1979
 • nuttens-gerard1914-1989nuttens-gerard1914-1989
 • nuttens-jeanne1908-2001nuttens-jeanne1908-2001
 • nuttens-juliana1856-1949nuttens-juliana1856-1949
 • nuttens-marcel1902-1968nuttens-marcel1902-1968
 • nuttens-maria1943-1971nuttens-maria1943-1971
 • nuttens-martha1899-1978nuttens-martha1899-1978
 • nuttens-rachel1901-1990nuttens-rachel1901-1990
 • nuttens-rachel1905-1999nuttens-rachel1905-1999
 • nuttens-roger1935-2019nuttens-roger1935-2019
 • nuttens-yvonne1912-1997nuttens-yvonne1912-1997
 • nuttin-agnes1905-1989nuttin-agnes1905-1989
 • nuttin-claire1902-1987nuttin-claire1902-1987
 • nuttin-germain1882-1967nuttin-germain1882-1967
 • nuttin-greet1949-1973nuttin-greet1949-1973
 • nuttin-nestor1903-1974nuttin-nestor1903-1974
 • nuttin-rosalie1847-1917nuttin-rosalie1847-1917
 • nuttynck-albert1906-1976nuttynck-albert1906-1976
 • nuttynck-maria1901-1956nuttynck-maria1901-1956